Tuesday, May 19, 2009

Basura at Buhay

"Society is composed of two great classes -
those who have more dinners than appetite,
and those who have more appetite than dinners."
-S├ębastien-Roch Nicholas de Chamfort

Friday, May 15, 2009

Anghel Na Walang Langit

"Mga anghel kaming walang langit
Dinggin aming hiling
Ang aming panalangin
Sa bukas namin
Ano ang gagawin?
Sana'y marating
Ang hanap naming langit..."

---Mga Anghel Na Walang LangitFriday, May 8, 2009

You'll be safe...

"When the light disappears
And when this world’s insincere
You’ll be safe here
When nobody hears you scream
I’ll scream with you
You’ll be safe here..."
---Rivermaya, You'll be Safe Here