Thursday, April 30, 2009

Kahayag

"It's better to light just one little candle,
Than to stumble in the dark.
Better far that you light just one little candle,
All you need's a tiny spark.
If we'd all say a prayer that the world would be free,
The wonderful dawn on the new day we'll see.
And if everyone lit just one little candle,
What a bright world this would be..."
---Perry Como, One Little Candle

Monday, April 20, 2009

Pana-panahon...

"Ang mga puno’t halaman
Ay kabiyak ng ating gunita
Sa paglipas ng panahon
Bakit kailangan ding lumisan?"

---Noel Cabangon, Kanlungan


Tuesday, April 14, 2009

Reflection

"Kung ano ang lakad ng alimangong matanda,
Ay siyang lakad ng alimangong bata."